Søg
Close this search box.

Opret din egen klub

Har du lyst til at oprette din egen klub i Carlsro?​

Tilskud

​1. Først skal du søge bestyrelsen i Carlsro om ledigt lokale eller plads i Klubhuset.

2. Klubbens formål skal være at skabe mere socialt samvær mellem Carlsros beboere.

3. Hvis klubben ønsker økonomisk tilskud, skal der afleveres vedtægter, medlemsliste og regnskab.

a. Klubben skal have bestået i et fuldt regnskabsår og have mindst tre medlemmer bosiddende i Carlsro. b. Tilskud kan søges, når der foreligger et fuldt og godkendt regnskab. c. Der gives kun tilskud til beboere bosiddende i Carlsro, derfor skal der opgives adresser. d. Bestyrelsen yder 50,00 kr. pr. år pr. medlem til de medlemmer som bor i Carlsro. e. Der må gerne være medlemmer udefra. f. Ansøgning om tilskud sker én gang om året.

4. Klubben skal bestå af minimum to medlemmer, formand og kassér (disse fungerer samtidigt som kontaktpersoner til afdelingsbestyrelsen).

​5. Der stilles ikke krav om, at formanden er bosiddende i Carlsro.

​6. Klubben skal være åben for Carlsros beboere og klubben skal informere bredt om klubben.

​7. Medlemskontingent fastsættes og opkræves af klubberne.

8. Der er mulighed for at få artikler i Beboerbladet, primo maj og december.

​9. Alle klubber tildeles en fane på Carlsros hjemmeside www.carlsro.dk og fremgår af Beboermappen.

​10. Alle klubber får 2 nøglekort udleveret, de giver adgang til Klubhuset på det reserverede tidspunkt.

Booking af tider i klubhuset

Booking af tider i Klubhuset udenfor de faste tider, foregår via bestyrelsens sekretær pr. mail og minimum en uge før et arrangement. Der sendes en bekræftelse retur pr. mail, når tiden er registreret. Ønske om tider mailes til sekretæren senest den 1. i måneden. Ekstra tider kan kun bookes 3 måneder frem.

Lån af selskabslokalerne (det store og det lille) og Carlsrohallen

Alle klubber kan låne selskabslokalerne 5 gange om året, hvor lån af Carlsrohallen erstattet den ene af de 5 gange. (Vedtaget på Afdelingsmødet 2018). Lokalerne kan bookes fra mandag til torsdag. En klub kan fire dage op til en weekend forespørge bestyrelsens sekretær om ledige lokaler. Er lokalerne ikke lejet ud den førstkommende weekend, kan klubberne godt låne lokalerne i weekenden. Du er velkommen til at kontakte sekretæren for yderligere information via den nedenstående kontaktformular.

Scroll to Top