​Den nye antenneløsning 2014

​Den nye antenneløsning 2014

​Fælles antenneanlæg

Carlsro har i øjeblikket en aftale med YouSee, hvorefter alle beboere har serieforbundet kabel TV med mulighed for at få internet over dette stik også. Forbindelsen er en serieforbindelse, hvilket vil sige, at hvis en beboers stik/forbindelse går i stykker, så berører det alle beboerne i den samme streng. I Langhuset vil det sige alle der bor nedenunder og i rækkehusene er det en hel rækkehussektion, der risikerer at miste sit TV-signal. Derfor opfordres der til ikke at lave egne indgreb i stik og ledninger. Alle lejemål har den store pakke fra YouSee. Det nuværende antenneanlæg er under ombygning, se nærmere på ”Afdelingsbestyrelsen/ Igangværende projekter/ Ny antenneløsning.

Ny antenneløsning

På afdelingsmødet i maj 2013 blev det besluttet at indgå en ny aftale med YouSee om et nyt antenneanlæg, som vil være et såkaldt stikforbindelsesanlæg. Med den nye fællesantenne er det muligt at vælge individuelle TV-løsninger.

Alle skal have nye stik

Det nye antenneanlæg er et stort anlægsprojekt, hvor alle beboere blive berørt, da der skal etableres nye stik til samtlige lejemål. Det er årsagen til at YouSee udsender en del såkaldte adviseringsbreve.

Dansk Kabel TV

Dansk Kabel TV udfører entreprenørarbejdet for YouSee. De startede ved rækkehusene nærmest Vestvolden og arbejder sig støt og roligt hen ad mod Langhuset. Der er valgt en metode med så få opgravninger som muligt, da det giver færrest gener for beboerne. Først skydes et rør under haverne ud for stuen. I dette rør trækkes et kabel. Derefter skal stikket laves til hvert enkelt rækkehus, og her bliver der gravet op. Fremgangsmåden i Langhuset er noget anderledes end for rækkehusene. Her skal der også trækkes nye kabler, som føres op i en sektion ad gangen. Entreprenørerne er derfor nødt til at få adgang til samtlige lejemål fra stuen og op til 7. sal i en sektion på samme tid.

Dansk Kabel TV

Hele anlægsarbejdet skal være færdigt, dvs. både udvendige og indvendige stik skal være færdige, inden Carlsro som afdeling kan overgå til den nye kontrakt med YouSee. Når etableringen af det nye anlæg er komplet i hele Carlsro, overgår alle lejemål til Grundpakken automatisk, med mindre man inden da har aftalt andet med YouSee.

Mere information

Bestyrelsen vil i foråret 2014 indkalde til et informationsmøde, hvor også YouSee og Dansk Kabel TV vil være til stede. Der vil her kunne stilles spørgsmål om TV-pakker, priser, ekstra stik i boligen.

FAQ (oftest stillede spørgsmål)

Rækkehusene: 43 af 597 = 7,2 % (af boliger med nyt stik, uden reetablering)

​Langhuset: 0 af 337 = 0 % (helt færdige)

Arbejdet starter i rækkehusene allerede i uge 46 og der bliver startet op i rækkehusene enden tættest på Volden. ​Grunden til de starter i rækkehusene, er for at optimere arbejdet mest muligt, så det kan udnyttes, at der lige nu ikke er frost i jorden. Når der kommer for meget frost i jorden, så skrifter Dansk Kabel TV over til Langhuset, da dette kan laves i al slags vejr.
​- Alle beboere i Carlsro har modtaget et brev fra DAB, hvor der var enten 2 (rækkehusene) eller 6 (Langhuset) ugers varlsingsfrist. (Dette brev er omdelt 4/11-13) – To dage efter DAB’s brev, sendte Carlsros Formand, Næstformand og Antenneudvalgsformand et brev ud, med lidt mere forklaring til beboerne. Dette brev havde DAB intet med at gøre. (Dette brev er omdelt 6/11-13) – 14 dage før Dansk Kabel TV kommer (og skal ind i boligen), får du et brev i postkassen om dette med YouSee logo. Brevet er et ca. varsel og derfor uden præcis dato (første breve omdelt) – Mindst 5 dage før Dansk Kabel TV skal ind i din bolig (kun rækkehusene) og inden der bliver gravet i din have, kommer der et 5 dages adviseringsbrev med præcis dato brev omkring Styret underboring, da der skal skydes et rør under din have og dette skal følges fra oven over jorden. De skal kun ind i din have, med mindre du har udestue, så kan de også blive nødsaget til at få adgang til denne. Dette har også YouSees logo. Denne dato skal lågen i din have være ulåst fra kl. 7-18. (hængelåse kan risikere at blive klippet og ikke erstattet, hvis aflåst) (de første breve er omdelt) ​- 3 dage før ledningen og stikket i dit hjem skal sættes op (som du har fået 14 dages varsel om), får du et brev med en præcis dato med YouSee logo, så du ved hvornår du skal være hjemme eller aflevere din nøgle til Ejendomskontoret så Dansk Kabel TV selv kan komme ind. (de første breve er omdelt) – Efter dit nye stik er sat op i dit hjem, har entreprenøren 5 dage til at dække ledningen i haven til og reetablere det er evt. er gravet op. (kun rækkehusene) Gælder også fliser. (kan udsættes ved frost) Vær opmærksom på, at hvis du har træterrasse eller anden afdækning af terrasse, så gør entreprenøren alt for at tage den op så skånsomt som muligt, hvis du ikke selv har gjort det. ​såfremt der generelt er problemer efter reetableringen, så henvend dig til Ejendomskontoret, hvorefter problemet vil blive behandlet i samarbejde med Bestyrelsen)

Mellem kl. 8-16 (7-18 for underboring og gravedelen), på den dag man er blevet tilsagt pr. brev både 14 dage, 5 dage og 3 dage før etableringen, kommer der en eller flere medarbejdere fra Dansk Kabel TV eller deres underentreprenøre.

​De vil formentlig max. være i hver bolig 1 time, men det kan ikke loves på forhånd. Og det kan heller ikke på forhånd aftales hvornår i ovenstående tidsrum de vil være hos lige netop dig.

​Når de har været i dit hjem og i de resterende i den række/opgang du bor i, så bliver signalet i det nye stik sat til (senest kl. 16 samme dag) og du kan se TV/være på nettet fuldstændigt som før, bare fra det nye stik. Herfra virker det gamle stik ikke mere.

Dansk Kabel TV’s medarbejder vil bære tøj med firmanavn og logo på. Samtidigt vil de kun komme den dag, du har fået brev om de vil være hos Dem.

Er du i tvivl, så kontakt Ejendomskontoret.

Du har to muligheder, for at tingene glider så godt som muligt, med den nye etablering i Carlsro. 1. Enten kan du eller en anden fra husstanden være hjemme den dag du er tilsagt eller en anden fra din familie/vennekreds, som er over 18 år gammel. ​Ellers har du også muligheden for at aflevere en nøgle på Ejendomskontoret, så Dansk Kabel TV kan gå ind selv. 2. Hvis du ikke er hjemme i rækkehusene og ikke har afleveret en nøgle, så springer Dansk Kabel TV blot din adresse over og du kan så ikke se mere kabel TV fra den dag, da du ikke har et funktionelt stik i lejemålet. Du vil fortsat blive afkrævet den månedlige opkrævning for den Store pakke, da du selv er årsag til, at du ikke har kabel TV. Herefter får man en chance mere i rækkehusene for at få lavet sit stik, på Carlros regning. Efter denne 2. chance, så bliver etableringen for egen regning. ​Hvis du bor i Langhuset, så går Dansk Kabel TV ind med en låsesmed, sammen med en medarbejder fra Carlsro. Dette da man ellers mister signalet fra lejemålet man ikke kan komme ind i og nedad, hvilket ikke vil være fair overfor de andre beboere. I dette tilfælde vil der bliver udfærdiget en rapport med navnene på den person fra Dansk Kabel TV samt den fra Carlsro, der har været til stede ved låsesmed.

Det står i det brev der kommer fra YouSee/Dansk Kabel TV.

​Jeg har fået en blanket med ekstra stik. Hvad skal jeg med den og hvorfor?

​Hvis du ønsker at få et stik i fx soveværelset sat op, så skal du udfylde den i DAB’s brev vedlagte seddel og aflevere til Ejendomskontoret. Det er formentligt nok med det stik til 800,-, da signalet skulle være stærkt nok til at trække det.

Men det kan ikke garanteres alle steder, da signalets styrke kan variere fra lejemål til lejemål. Kontakt derfor tlf. nummeret på varslingssedlerne, så Dansk Kabel TV kan vejlede dig. Dette gælder også, hvis du skal have mere end et stik op i din bolig, ud over det ene stik, der bliver sat op i alle lejemål.

Da hele etableringen ikke er fuldført, så er Carlsro stadig underlagt den eksisterende kontrakt, hvor alle er forpligtet til den Store pakke hos YouSee, som bliver opkrævet via DAB på huslejekvitteringen.

​Lige så snart at etableringen er komplet i hele Carlsro, så overgår alle til Grundpakken automatisk, med mindre man inden da har aftalt andet med YouSee.

​Carlsros beboere skal nok få god tid og information om de nye muligheder, inden dette sker på et infomøde og brev, så beslutningerne kan tages i ro og mag.

Prisen for etablering af ny stikforbindelse i hele Carlsro, er indeholdt i den pris vi betaler hver måned, hvilket også er med til, at vi ikke kunne gå under Grundpakken, da YouSee så ikke ønskede at lave en kontrakt med os. Dette er også grunden til, at den ikke kunne laves under 5 år. Hvad koster den nye Grundpakke, som vi alle skal have? ​​ Prisen på Grundpakken, når Carlsro overgår til den nye kontrakt vil være på ikke over 150,- kr. pr. måned, som bliver opkrævet via DAB. Hvis beboeren vil have større pakker, internet eller enkeltkanaler, så bliver det opkrævet direkte fra YouSee. Mere om dette på infomødet i starten af 2014. (dato indsættes her, når den er kendt)
Stikket sidder nu i entreen/gangen, hvilket mange har sagt er meget lidt kønt. Derfor bliver det nye stik sat op inde i skabet, hvor der også er HFI anlæg, hvor ledningen også løber, så hvis der skal fordeler på, så hænger der ikke en ledningsskov ude i gangen. Hvis man hellere vil have det op ude i gangen igen, så kan man også det. Så frit valg. Hvis du ikke er hjemme, så sæt en seddel op på skabet, så medarbejderen fra Dansk Kabel TV ved, hvis du ikke vil have stikket i skabet. Stikket bliver i model Fuga i hvid, med tre udgange, én udgang til TV, Radio og Internet.
Lige nu sidder stikket oppe under taget, mellem stue og det 3. værelse i standard 3-værelsesrækkehuse. Stikket kommer omtrent til at sidde ca. 2 meter under det eksisterende, dvs. lige over fjernvarmekablerne, så man ikke skal have ledninger løbende ned ad væggene. Lige udenfor på muren, kommer der til at være en metal beskyttelsesskinne fra jorden og op til højden af, hvor stikket vil være på indersiden af huset. Denne må gerne males. Stikket bliver i model Fuga i hvid, med tre udgange, én udgang til TV, Radio og Internet.
Alt bliver siddende, hvor det sidder nu. Grunden er, at ikke alle ønsker det fjernet med det samme, da det måske er bedre at fjerne det næste gang man skal male/tapesere. Derfor bliver det siddende, så beboeren, selv kan tage det ned, når denne mere det er passende. Det samme gælder ledningen under tagrende. Dansk Kabel TV vil dog klippe den over, i skel mellem rækkehusene, så man kan se, hvilke ledninger, man gerne må fjerne og ikke utilsigtet kommer til at tage fx et telefon kabel ned. I Langhuset vil der kun være stikket tilbage i entreen/gangen, som kan tages ned, når man selv ønsker dette. Er du i tvivl om, hvad du må tage ned, så kontakt Ejendomskontoret og de vil enten kunne vejlede over tlf. eller sende en blå mand ned og udpege. Hvis der er yderlige spørgsmål, som du ikke har fået svar på, så kontakt Ejendomskontoret. Hvis det er generelt, så kommer det herind hurtigst, så alle andre også kan se det.
Scroll til toppen